برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی 
Abbas Karimi, Ph.D
Head Dep. Molecular Medicine, Faculty of Advanced Medical Sciences
Tabriz University of Medical Sciences, Golgasht St., Tabriz, East Azerbaijan, Iran.
Postal code: 5166614756, Email:
karimia@tbzmed.ac.ir
Tel: +98 41 33372072 (No. 262 & 251)
Tel/fax: +98 41 33355789